Mã hoàn cảnh:

LD1618: “Mẹ ơi! Không có chân làm sao con đi học?”

Thông tin người ủng hộ

 
 
 
đ    

Vui lòng nhập số tiền ủng hộ tối thiều là 50.000đ

(Nhấn vào nút hình bên dưới để tiếp tục)

Ủng hộ an toàn với VTC Pay!

Hệ thống sẽ chuyển hướng tới Cổng thanh toán VTC Pay để bạn có thể hoàn tất việc ủng hộ trực tuyến

Nữ sinh Lê Thị Hà Vi (sinh năm 2000 tại xã Ea B’hoosk huyện Cư Kuin) vì sự tắc trách của bác sỹ đã phải cắt 1/3 chân. Từ một nữ sinh xinh xắn với tương lai xạn lạn, Vi đã trở thành người tàn tật, chưa biết ngày sau thế nào. Hoàn cảnh em rất đáng thương, cần sự quan tâm của cộng đồng.

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền