Mã hoàn cảnh:

Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”

Thông tin người ủng hộ

 
 
 
đ    

Vui lòng nhập số tiền ủng hộ tối thiều là 50.000đ

(Nhấn vào nút hình bên dưới để tiếp tục)

Ủng hộ an toàn với VTC Pay!

Hệ thống sẽ chuyển hướng tới Cổng thanh toán VTC Pay để bạn có thể hoàn tất việc ủng hộ trực tuyến

Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, đảo Gạc Ma, Trường Sa (1988) và Hoàng Sa (1974)

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền
1 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 200,000 VND
2 Dương Thành Trung 100,000 VND