1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2.Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
3.Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
4.Trường Đại học Đại Nam
5.Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
6.Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
7.Trường Đại học Hòa Bình
8.Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
9.Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang
10.Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
11.Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
12.Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất
13.Trường Đại học Chu Văn An
14.Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
15.Trường Đại học Thành Đông
16.Trường Cao đẳng Hoan Châu
17.Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định
18.Trường Đại học Lương Thế Vinh
19. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
20.Trường Cao đẳng Asean
21.Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
22.Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
23.Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics
24.Trường Đại học Lạc Hồng
25.Trường Đại học Vinh
26.Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
27.Trường Cao đẳng Đại Việt
28.Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
29.Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
30.Trường Đại học Yersin Đà Lạt
31.Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
32.Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
33.Trường Đại học Đông Á
34.Trường Đại học Quang Trung
35.Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình
36.Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên
37.Trường Đại học Đồng Tháp
38.Trường Đại học Duy Tân
39.Trường Đại học Thái Bình Dương
40.Trường Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á
41. Trường Cao đẳng Viễn Đông
42.Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu
43.Đại học Thái Nguyên
44.Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc
45.Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
46.Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái
47.Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
48. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc
49.Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
50.Trường Đại học Công nghệ Đông Á
51.Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
52.Đại học Đà Nẵng
53.Trường Đại học Dân lập Phú Xuân
54.Trường ao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du
55. Trường Đại học Phan Châu Trinh
56. Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Nghệ An
57. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
58. Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
59. Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh
60. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
61. Trường Đại học Việt Bắc
62. Học viện Âm nhạc Huế