Đối tượng

Khối

Điểm chuẩn

Nam miền Bắc

 A

21.00

Nam miền Nam

 A

17.00Điểm chuẩn, điểm NV2 các trường ĐH, CĐ năm 2013