Bạn N.T.T - Email: ktoan.tangphu@xxx trình bày: Tôi làm bên công ty thương mại, thuê dịch vụ kế toán bên ngoài (cá nhân làm chứ không phải công ty), là người quen nên không ký hợp đồng ràng buộc gì .  Vậy khi có liên quan đến vấn đề pháp lý (về thẩm quyền của kế toán trưởng) thì người này có trách nhiệm gì không? 

Luật sư Hà Hải - Đoàn Luật sư TP. HCM trả lời: Theo quy định tại Điều 56, Luật Kế toán 2003 hiện hành thì trách nhiệm chỉ được ràng buộc khi bên công ty bạn và người được thuê làm dịch vụ kế toán có giao kết hợp đồng dịch vụ. Phạm vi trách nhiệm của người được thuê sẽ được hai bên cụ thể hóa trong nội dung hợp đồng. Ngoài ra để được thực hiện dịch vụ này, người được thuê đáp ứng một số quy định về điều kiện của pháp luật. Cụ thể như sau:

“Điều 56. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng

1. Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

2. Việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị kế toán thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 53 của Luật này.

5. Doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán và người được thuê làm kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.”

Vì vậy để ràng buộc trách nhiệm với người làm dịch vụ kế toán, bạn cần kiểm tra các tiêu chuẩn, điều kiện của cá nhân làm dịch vụ kế toán và tiến hành giao kết hợp đồng để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí 19008088 - đường dây nóng: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN và 39 Trương Định, P6, Q3, TP HCM vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần để được tư vấn trực tiếp.