Luật sư Lê Minh Đức - Văn phòng luật sư số 6, Đoàn luật sư TP. Hà Nội - trả lời:

Luật BHXH quy định trường hợp đang tham gia BHXH mà ra nước ngoài định cư thì được nhận BHXH một lần. Trong trường hợp bạn ra nước ngoài mà cơ quan BHXH không thể kịp thời giải quyết BHXH một lần cho bạn thì bạn có thể thực hiện thủ tục ủy quyền cho mẹ của bạn để nhận thay.

Bạn có thể làm thủ tục ủy quyền bằng cách làm giấy ủy quyền có chứng thực tại UBND phường, xã nơi bạn cư trú hoặc làm hợp đồng ủy quyền có công chứng.

Trường hợp làm giấy ủy quyền tại nước ngoài thì bạn đến Đại sứ quán Việt Nam làm thủ tục và có chứng thực chữ ký của bạn.

Bạn đọc C.T, email: congthangx@gmail.com, hỏi: Tôi làm việc và đóng BHXH ở TPHCM được 20 năm. Nay tôi chuyển về Long An làm việc. Tôi có thể chuyển BHXH về Long An được không?

Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng luật sư Quốc Thái, Đoàn luật sư TP. Hà Nội - trả lời:

 Khoản 5, Điều 21 Luật BHXH 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau: "Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật".

Như vậy, khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị chốt sổ BHXH nộp cho cơ quan BHXH để chốt sổ và trả sổ cho NLĐ. Khi bạn chuyển về Long An, nếu bạn tiếp tục làm việc tại Cty khác và có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên, thì Cty mới có trách nhiệm làm thủ tục tham gia BHXH bắt buộc cho bạn.

Trường hợp không đi làm, bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện hoặc bảo lưu thời gian đã tham gia BHXH để chờ nhận lương hưu khi đủ điều kiện.