Mới đây, công ty yêu cầu các nhân viên ký Phụ lục HĐLĐ thay đổi mức lương chính lên 2.140.000đồng/tháng, mà theo tôi được biết là do Nhà nước tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, công ty vẫn trả người lao động theo mức lương cũ. Đề nghị Quý báo tư vấn, quyền lợi của người lao động khi lương tối thiểu tăng như thế nào. Nếu tôi không ký Phụ lục hợp đồng vì cho rằng sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của mình thì có bị kỷ luật không. (Trần Trung Hiếu, Email: hieu.trantrung955@gmail.com)

Trả lời:

1. Theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP, ngày 12/08/2011, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thì từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu 2.000.000 đồng/người/tháng, đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (tại TP. HCM gồm các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè).

Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 16/09/2011, của Bộ LĐ-TB&XH, có hướng dẫn chi tiết:

-    Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động, nhưng mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

-    Mức tiền lương thấp nhất phải trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

-    Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định dùng làm căn cứ để xây dựng và điều chỉnh các mức lương của người lao động làm việc trong doanh nghiệp xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật lao động.

-    Khi áp dụng các quy định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

-    Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong HĐLĐ hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao động.

Như vậy, công ty có trách nhiệm đề nghị người lao động ký Phụ lục HĐLĐ để tăng mức lương chính cho phù hợp với quy định mới của pháp luật về mức lương tối thiểu vùng. Nhưng nếu công ty không trả lương cho người lao động đúng thỏa thuận tại Phụ lục HĐLĐ mới tức là đã có hành vi không trả lương đầy đủ cho người lao động.

2.  Việc người lao động không ký Phụ lục HĐLĐ không bị coi là vi phạm quy định về tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nên không bị kỷ luật. Tuy nhiên, anh (chị) cần lưu ý quy định tại khoản 2 Điều 33 BLLĐ đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002: Trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung HĐLĐ thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày. Việc thay đổi nội dung HĐLĐ được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung HĐLĐ đã giao kết hoặc giao kết HĐLĐ mới. Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết HĐLĐ mới thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết hoặc chấm dứt HĐLĐ.

LS Phạm Ngọc Minh
(Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, E-mail: info@youmevietnam.com)