- Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng luật sư Quốc Thái, Đoàn luật sư TP. Hà Nội trả lời: Khi chấm dứt HĐLĐ thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. 

NSDLĐ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà NSDLĐ đã giữ lại của NLĐ. Nếu bạn nghỉ việc mà không phải để hưởng lương hưu, thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Thời gian để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc cho doanh nghiệp trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi thôi việc. Ngoài ra, bạn có thể đi đăng ký thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính trung bình cứ mỗi năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 1 tháng tiền lương trợ cấp thất nghiệp (bằng 60% tiền lương bình quân 6 tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp).

Bạn đọc có số điện thoại 0773812xxx gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Tôi đang đóng BHXH tự nguyện được 8 tháng, nay muốn dừng có được không? Tôi có được nhận BHXH một lần không, nếu được là bao nhiêu?

- Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: BHXH tự nguyện dựa trên tinh thần tự nguyện tham gia của người dân nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Do đó, người dân có thể dừng tham gia BHXH tự nguyện bất cứ khi nào thấy mình muốn.

Điều 77, Luật BHXH 2014 quy định về chế độ BHXH một lần với người tham gia BHXH tự nguyện (người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) như sau:

1. NLĐ quy định tại khoản 4, Điều 2 của luật này mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 73 của luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH; b) Ra nước ngoài để định cư; c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

2. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; b) 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; c) Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

3. Mức hưởng BHXH một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1, điều này...

Do đó, nếu bạn mới đóng BHXH tự nguyện được 8 tháng và không thuộc đối tượng Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, thì mức hưởng BHXH một lần của bạn bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.