Liên quan việc xử lý người gây oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén, người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang 2 án oan về tội giết người, mới đây, Bộ Tài chính vừa có văn bản chấp nhận đề nghị của TAND Tối cao về việc cấp kinh phí hơn 10 tỉ đồng bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén. Số tiền này được lấy từ nguồn chi quản lý hành chính ngân sách Trung ương đã được Quốc hội phê duyệt.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng đề nghị TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Bình Thuận (nơi xét xử ông Nén) "xác định trách nhiệm hoàn trả số tiền" đối với người thi hành công vụ gây oan sai. 

Theo luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội: Người bị oan sai khi thấy mình có đủ điều kiện theo quy định tại  Điều 6  và Điều  13, 26,  28, 38, 39 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì làm hồ sơ theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước gửi cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường khi gây oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự là cơ quan được quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân).

Cũng theo luật sư Tâm, trong sự việc oan sai của ông Nén, trách nhiệm bồi thường là của Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 56 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn phải bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây ra thiệt hại quy định tại Điều 26 của Luật này không phải chịu trách nhiệm hoàn trả.  

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, sau khi thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả để xác định trách nhiệm hoàn trả, mức hoàn trả đối với người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

Mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây oan sai xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.