Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam, cho rằng việc thành lập trang web này  không phải là một hình thức thành lập quỹ được điều chỉnh tại nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Bởi vì “quỹ” theo quỹ định của luật này là “Là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện dành một khoản tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua hợp đồng, hiến tặng, di chúc; có mục đích tổ chức, hoạt động theo quy định tại Điều 2 Nghị định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, công nhận điều lệ”.

Theo luật sư Hậu, Cty SamSung tạo ra một giao diện cho phép người dùng truy nhập, tìm hiểu thông tin, nhu cầu các mái ấm và lựa chọn sản phẩm mà mình muốn ủng hộ. Thực chất, đây là việc đóng góp từ thiện của từng cá nhân dựa trên ý chí của họ, Samsung connect chỉ nhằm mục đích kêu gọi và cung cấp thông tin, không phải là tổ chức nhận thu tiền hay các tài sản khác. Cũng giống như việc thay bạn trực tiếp mua một sản phẩm và đem đến các mái ấm, các trung tâm bảo trợ để ủng hộ, SamSung Connect “công nghệ hóa” hoạt động này. Và đây là hoạt động từ thiện tự phát của công dân, không có tính chất thúc ép hay bắt buộc. Dưới góc độ pháp lý, việc đóng góp của các cá nhân, tổ chức cho các mái ấm, các trung tâm bảo trợ trong trường hợp này thực chất là việc thiết lập các hợp đồng tặng cho theo quy định của pháp luật dân sự, theo đó “Hợp đồng tặng, cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên. Theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận”. Vì vậy trong trường hợp này, cần xác nhận về việc các mái ấm, các trung tâm bảo trợ có đồng ý về việc tiếp nhận các tài sản được hỗ trợ hay không, nếu có sự đồng ý và tiếp nhận những tài sản trên thì về mặt luật pháp, hành vi của các cá nhân thực hiện các hoạt động từ thiện theo phương thức trên thì không vi phạm pháp luật. Bởi về nguyên tắc, công dân được được phép làm những gì pháp luật không cấm, miễn là tuân thủ các quy định của pháp luật điều chỉnh liên quan.

 

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

 

Còn về việc thiết lập web của Sam Sung Vina, như đã phân tích ở trên, vì Cty này không phải là tổ chức thành lập quỹ cũng không đứng ra thu tiền hay tiếp nhận các khoản hỗ trợ từ nhà hảo tâm, do đó việc thiết lập web này không chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật về tạo lập quỹ từ thiện cũng như hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội. Như vậy, vấn đề pháp lý cần xem xét đối với Sam Sung Vina là việc tuân thủ những quy định về thiết lập và vận hành website cũng như việc minh bạch hóa thông tin về các mái ấm cũng, nhà hảo tâm, mặt hàng, sản phẩm... theo quy định của pháp luật chuyên ngành điều chỉnh những vấn đề này.

Như vậy, bản chất hoạt động từ thiện trong trường hợp này là hoạt động của từng cá nhân, tổ chức thông qua một hình thức mới là giao diện điện tử. Pháp luật hiện hành không cấm các cá nhân, tổ chức sử dụng tài sản của để phục vụ cho việc từ thiện (không phải là hình thức thành lập quỹ). Còn Samsung connect là một trang web trung gian để cung cấp thông tin về kêu gọi người dùng. “Do đó, điều quan trọng, theo tôi là việc xác thực thông tin mà trang web cung cấp, nếu việc thiết lập website này là tuân thủ quy định của pháp luật, thông tin cung cấp đúng với sự thật thì việc Sam Sung Vina tạo lập ra trang web này không vi phạm điều cấm của pháp luật và quyền quyết định ở đây là thuộc về người dùng (các nhà hảo tâm) và người dùng bằng nhiểu kênh cũng hoàn toàn có thể tiến hành xác minh những thông tin mà trang web cung cấp”, luật sư Hậu nhấn mạnh.

                                                                       Luật sư Nguyễn Văn Hậu

                                       Chủ tịch trung tâm trọng tài thương mại luật gia Việt Nam