Bác H.Đ.H - Email: hoangdinhhung67@xxx hỏi: Tôi 50 tuổi, đã đóng BHXH 30 năm, nếu xin nghỉ hưu thì lương hưu tính như thế nào?

Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều – Văn phòng Luật sư số 6, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trả lời: Đối với lao động nam thì điều kiện nghỉ hưu bình thường là đủ 60 tuổi, hiện nay bác 50 tuổi thì căn cứ điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

…..

Bảo hiểm của bác đã đóng được 30 năm nên tỷ lệ hưởng lương của bác sẽ là 45% + 2x (30-15) = 75%,  rồi mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ trừ đi 2% là 75% – ( 60-50) x 2% = 55% . Bác có thể tham khảo thêm cho rõ tại Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi ĐDN: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến 51 Hàng Bồ, Hà Nội và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

Clip hưởng BHXH một lần - Nguồn: FBNC: