Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Theo quy định tại Điều 48, Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ) thì: 1. Khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của bộ luật này thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả TCTV cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính TCTV là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả TCTV. Tiền lương để tính TCTV là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc. Khoản 4, Điều 36 BLLĐ quy định: HĐLĐ hết hạn khi NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại điều 187 của bộ luật này. Như vậy, nếu bạn nghỉ việc và đủ điều kiện hưởng lương hưu thì không được hưởng TCTV.

Bạn đọc số 098668XXX gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho Cty được 3 năm, nhưng Cty không đóng bất cứ loại bảo hiểm nào. Cty có phải trả TCTV cho tôi không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Pháp luật về lao động quy định NLĐ có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thì NSDLĐ phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN cho NLĐ. Về TCTV, thì như đã nêu trên, khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ (trừ trường hợp chấm dứt HĐLĐ trái luật hay NLĐ bị kỷ luật sa thải hay nghỉ để hưởng lương hưu) thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả TCTV cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Do đó, nếu Cty không tham gia BHTN cho bạn, thì phải trả TCTV. Ngoài ra, bạn có thể khởi kiện yêu cầu Cty phải truy đóng BHXH, BHYT cho thời gian bạn đã làm việc tại Cty.

Bạn đọc có số điện thoại 097734xxx gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho Cty từ năm 1993, đến nay đã 64 tuổi. Cty chuẩn bị giải thể, tôi có được TCTV không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Pháp luật hiện hành không khống chế độ tuổi của NLĐ được TCTV khi nghỉ việc. Do đó, về nguyên tắc, bạn sẽ được hưởng TCTV khi đủ điều kiện như hai trường hợp đã nêu ở trên.