Khoản 2, Điều 11 Luật Tố cáo 2011 quy định về nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo như sau: a) Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo; b) Áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo, người cung cấp thông tin có liên quan đến việc tố cáo; c) Không tiết lộ thông tin gây bất lợi cho người bị tố cáo khi chưa có kết luận về nội dung tố cáo; d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết tố cáo; đ) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi giải quyết tố cáo trái pháp luật của mình gây ra.

Do đó, việc Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp không biết vì vô tình hay cố ý hoặc không hiểu biết pháp luật đã công khai họ tên, địa chỉ của người tố cáo trong Quyết định số 37/QĐ-UBND-TL ngày 27.3.2017 về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo là vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Một tuyến đường thuộc dự án nâng cấp đô thị TP.Cao Lãnh. Ảnh: TR.L

Theo quy định tại Điều 46 Luật Tố cáo 2011, người giải quyết tố cáo có hành vi tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu về tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo theo Điều 132 hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ của sự việc vi phạm mà Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường về dân sự (nếu có thiệt hại).

LS Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM