- Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Điều 31, Luật BHXH quy định điều kiện hưởng CĐTS: 

1. NLĐ được hưởng CĐTS khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; d) NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản; e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con. 

2. NLĐ quy định tại các điểm b, c và d, khoản 1 điều này phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

3. NLĐ quy định tại điểm b, khoản 1 điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 4. NLĐ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng CĐTS theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1, Điều 39 của luật này. Do đó, nếu vợ bạn đã đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng CĐTS, mà không phân biệt là đóng ở mấy Cty.

Bạn M.T (Email: vominhthuan9999@xxx) hỏi: Tôi đi làm ở trường mầm non, nhà trường nói phải thử việc 3 tháng nhưng tôi làm được 1,5 tháng thấy không phù hợp nên xin nghỉ. Trước đó trường giữ lại của tôi 10 ngày lương. Khi nghỉ tôi cần báo trước bao nhiêu ngày và tôi có được nhận lại số tiền 10 ngày lương không?

* Bạn B.Đ.T - Email: buiductrung13011998@xxx hỏi: Tôi làm công nhân thử việc được 3 ngày vậy khi nghỉ việc có cần phải thông báo trước không?

- Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng luật sư Quốc Thái, Đoàn luật sư TP. Hà Nội - trả lời: Việc nhà trường yêu cầu bạn thử việc là sai, vì pháp luật lao động hiện hành quy định thời gian thử việc tối đa là 60 ngày. Theo Điều 29 Bộ luật Lao động 2012: “Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận”. Như vậy, bạn không cần báo trước khi nghỉ việc. Việc bạn được nhận bao nhiêu tiền lương trong 10 ngày làm việc tùy thuộc mức lương hai bên thỏa thuận. 

Bởi theo Điều 28, Bộ luật Lao động 2012, tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Bạn nên báo với ban giám hiệu nhà trường để họ có kế hoạch sắp xếp nhân sự và trả nốt tiền lương 10 ngày của bạn.

Đối với bạn đọc có địa chỉ email buiductrung13011998@xxx, bạn không cần báo trước khi nghỉ việc. Tuy nhiên, bạn nên báo với người quản lý để họ có kế hoạch sắp xếp nhân sự và giải quyết các quyền lợi cho bạn nếu có.