Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-10, các phiên giao dịch việc làm được chuyển sang hình thức cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm bằng hình thức trực tuyến, online cho doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Trung tâm tăng cường rà soát, thu thập thông tin, cập nhật tình trạng việc làm của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt biến động lao động do ảnh hưởng từ dịch bệnh; tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Thành, đồng thời, cũng thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường lao động nhằm chuẩn bị tốt nhất các phương án, kế hoạch hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, nhất là người lao động thất nghiệp và bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh.

Đánh giá về vai trò của trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn này, ông Lợi cho rằng, trung tâm phải là chỗ dựa vững chắc cho tất cả các đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là những lao động yếu thế.

Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động có thể thực hiện qua nhiều hình thức, trực tiếp, gián tiếp qua cổng thông tin điện tử về việc làm, qua website, qua điện thoại, tin nhắn để tạo thành mạng lưới bao phủ trên toàn quốc, có tính liên thông.

Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, đòi hỏi các Trung tâm dịch vụ việc làm phải tổ chức thu thập, cập nhật thông tin, vị trí việc làm còn trống. Chia sẻ thông tin trên toàn quốc để kết nối thông tin cung cầu lao động trên thị trường.