Ngổn ngang công việc

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, để đáp ứng tốt yêu cầu quản lý của Ngành và bắt kịp các thành tựu về kinh tế - xã hội, pháp luật về y tế, cần sớm xây dựng mới các văn bản để đáp ứng yêu cầu tiến bộ khoa học công nghệ trong y học. Bộ đề xuất chương trình xây dựng Luật năm 2016 - 2018 liên quan đến lĩnh vực Y tế dự kiến bao gồm: Luật phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia; Luật về máu và tế bào gốc; Luật Dân số; Luật chuyển đổi giới tính. Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh giai đoạn 2018 - 2021 bao gồm: Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm (sửa đổi); Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật phòng chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm, miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Y học cổ truyền; Luật về quản lý trang thiết bị y tế; Luật về quản lý mỹ phẩm.

Về ban hành các văn bản hướng dẫn, hiện ngành y tế vẫn chậm ban hành các văn bản hướng dẫn Luật BHXH (năm 2014), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động, Pháp lệnh người có công;… Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT hiện nay vẫn còn 03 Thông tư đang trong giai đoạn xây dựng, bao gồm: Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược, hóa chất thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT hướng dẫn khoản 14, Điều 1; Danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả,…

 

Giám sát xây dựng văn bản hướng dẫn luật

Đây là ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh. Theo đó, đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, phân công các đơn vị chức năng trong Bộ soạn thảo các Luật, Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn chi tiết các luật đã ban hành. Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội sẽ đề xuất đưa nội dung giám sát việc xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết các Luật, Pháp lệnh đã ban hành vào chương trình Giám sát tối cao của Quốc hội.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn dưới luật đang gây rất nhiều khó khăn cho người lao động, nhân dân có liên quan đến những vấn đề này và đề nghị Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản này.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, số lượng văn bản phải ban hành hằng năm của Bộ là rất lớn, trong đó có nhiều văn bản không do Bộ Y tế chủ trì xây dựng hoặc không có đề xuất nhưng vẫn có quy phạm giao Bộ Y tế ban hành nên việc theo dõi, lập kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn cũng như kiểm tra, rà soát và theo dõi thi hành gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ pháp luật ở Việt Nam nên không đủ thời gian. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra, rà soát và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với định mức chi còn thấp. Biên chế làm công tác pháp chế nói chung cũng như cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị còn thiếu…