Trong công tác cung ứng điện, EVN HANOI  đã thực hiện đảm bảo điện an toàn, liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của nhân dân trên địa bàn thủ đô tại các sự kiện quan trọng trong nước và đón các đoàn khách quốc tế như: Đảm bảo điện Hội nghị TW3 khóa XII, đảm bảo điện kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Hội nghị cấp cao ACMECS 7- CLMU 8- VEF Mê Kông. Trong đó, công suất sản lượng tiêu biểu: Apmax: 50,5 triệu kWh ngày 12.10 (tăng 6,1% so Apmax cùng kỳ). Apmin: 38,7 triệu kWh ngày 16.10. Pmax: 2.811MW lúc 18h ngày 21.10. Pmin: 1.129 MW lúc 4h ngày 16.10.

Cũng trong tháng 10.2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 1,430 tỉ kWh, tăng 16,69% và lũy kế 10 tháng ước đạt 13,06 tỉ kWh, tăng 9,34% so với cùng kỳ 2015.Sản lượng tiết kiệm điện tháng 10 đạt 32,36 triệu kWh. Lũy kế 10 tháng ước đạt 296,6 triệu kWh (≈ 2,2% thương phẩm).