Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tình trạng người dân chiếm dụng lòng cầu để kinh doanh bán hàng, cho thuê chiếu…trên cầu Long Biên diễn ra khá phổ biến. Điều này dẫn tới việc mất an toàn giao thông trên cây cầu này và thể hiện chính quyền sở tại không quyết liệt thực hiện qui định của Thành phố.

Khá nhiều khách hàng thuê chiếu ngồi, chân thả xuống cầu trông rất nguy hiểm.
Nhiều chiếc xe máy thản nhiên dừng đỗ rất lâu trên cầu gây ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông.

 

Một số hộ dân bày bán hàng nước tại các chiếu nghỉ trên mặt cầu làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc tham gia giao thông của nhân dân.