Nội dung tư vấn tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ, người sử dụng LĐ được quy định trong pháp luật LĐ, Luật CĐ, Luật BHXH năm 2014, Luật Việc làm năm 2013, Luật ATVSLĐ năm 2015... và các quy định khác của pháp luật; hướng dẫn kỹ năng ký kết hợp đồng LĐ, lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ; giải đáp, hướng dẫn đối với các thắc mắc của NLĐ về chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp, chế độ BHXH khi ốm đau, thai sản… Trung tâm còn soạn đơn khởi kiện cho 3 trường hợp, soạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp LĐ cho 7 trường hợp...