LĐLĐ tỉnh Bến Tre: 2 tuần cuối tháng 2, Ban Chính sách - pháp luật tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”; kế hoạch tập huấn ký kết TƯLĐTT năm 2017 cho chủ tịch CĐCS ngoài quốc doanh; hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng cho cán bộ CĐ chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở; theo dõi, tổng hợp kết quả hội nghị NLĐ (đến ngày 28.2 có 18/165 đơn vị đã tổ chức)… T.P

LĐLĐ tỉnh Long An: Đề nghị các cấp CĐ tuyên truyền, vận động NLĐ khi nhận sổ BHXH lưu giữ, bảo quản cẩn thận; tự kiểm tra quá trình tham gia BHXH, BHTN đã ghi trong sổ BHXH; cung cấp tài liệu cho cơ quan BHXH để rà soát, hiệu chỉnh sổ BHXH... CĐCS cần thường xuyên nhắc nhở CNVCLĐ bảo quản sổ và giám sát việc đóng, ghi chép của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan BHXH. L.N.G 

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long: Trong tháng 2, triển khai đến các cấp CĐ công văn về báo cáo số liệu xây dựng Đề án “Cung ứng dịch vụ và truyền thông tư vấn trực tiếp cho CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất về sức khỏe sinh sản”; hướng dẫn kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3) và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; phát hành Sổ tay “Công tác nữ công” năm 2017. L.N.G

CĐ ngành GDĐT Tiền Giang: Năm 2017, đề nghị các cấp CĐ trực thuộc phối hợp với ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động chào mừng và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) XII Phụ nữ toàn quốc, NQ ĐH IX Phụ nữ tỉnh gắn với triển khai thực hiện NQ ĐH CĐ; ký kết chương trình phối hợp với ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ (giai đoạn 2017 - 2022). P.V