Tại khu vực 2 huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và TX.Gò Công đã lắp đặt 83 vòi nước công cộng phục vụ nước sinh hoạt cho người dân (lượng nước được cấp 21.765 mét khối). Khu vực huyện Tân Phú Đông đã tổ chức 223 chuyến sà lan chuyển nước từ BOO Đồng Tâm và nước ngọt thô với lượng nước 326.730 mét khối, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong vùng.

Dự án cấp nước Tân Phú Đông (tuyến ống chuyển tải nguồn nước BOO Đồng Tâm từ ngã ba Thạnh Trị sang huyện Tân Phú Đông) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 5.2016. Hiện dự án tiếp tục nâng cấp hệ thống ống tiếp nhận, phân phối lại nguồn nước (nhất là các tuyến ống chuyển tải ở khu vực 2 xã Phú Tân, Tân Thạnh).