Riêng vụ đông xuân 2016 - 2017, toàn tỉnh xuống giống 74.182ha. Đến ngày 15.12, địa phương nào xuống giống không kịp khung thời vụ khuyến cáo có thể cắt vụ hoặc chuyển sang trồng màu để đảm bảo sản xuất an toàn. Năm nay không có lũ nên ốc bươu vàng có thể nhân với mật số cao, cây lúa ngộ độc hữu cơ có thể xảy ra. Khuyến cáo nông dân cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng trị thích hợp để tránh thiệt hại…