Năm 2016, việc vận động và sử dụng Quỹ “Tấm lòng vàng” ở Vĩnh Long đạt hiệu quả cao, thiết thực chăm lo đời sống ĐV. Trong năm, các cấp CĐ tham gia vận động đóng góp được trên 3,517 tỉ đồng (đạt 176% chỉ tiêu). Từ nguồn quỹ này, LĐLĐ tỉnh đã chi 2,745 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 90 “Mái ấm CĐ” và sửa chữa 3 căn (chưa kể 10 căn vận động đầu tư trực tiếp); thăm hỏi, hỗ trợ 71 trường hợp ĐV bị bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn (303 triệu đồng). 

Kết quả đạt được thể hiện nỗ lực cao của các cấp CĐ trong bối cảnh quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn: Tiến độ xây dựng, bàn giao, quyết toán chậm so với kế hoạch (do gia đình ĐV còn xem ngày, giờ để khởi công và bàn giao nhà); một số ĐV phải thuê nhà ở, chưa có đất nên chưa được xét hỗ trợ; một số CĐ cấp trên cơ sở chưa hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đề nghị hỗ trợ “Mái ấm CĐ” và hồ sơ đề nghị hỗ trợ thăm ĐV bị bệnh hiểm nghèo ảnh hướng đến quá trình xét duyệt...

Theo Ban Quản lý quỹ, quá trình thực hiện đã làm tốt nhiều khâu: Công tác khảo sát thẩm định, xét duyệt, hỗ trợ đúng nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai; công tác chỉ đạo ngày càng tốt hơn; Ban Quản lý quỹ hướng dẫn kịp thời các cấp CĐ nắm vững những vấn đề cơ bản để thực hiện đạt, vượt kế hoạch. Các cấp CĐ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng”; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong việc hỗ trợ ĐV có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào được ĐV, CNVCLĐ, doanh nghiệp và các mạnh thường quân hưởng ứng tích cực… Các cấp CĐ tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền, thủ trưởng đơn vị và chủ doanh nghiệp trong việc vận động. LĐLĐ tỉnh kịp thời sơ - tổng kết rút kinh nghiệm, công khai kết quả vận động và khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng quỹ... 

Tổng giá trị xây dựng “Mái ấm CĐ” năm 2016: 6,983 tỉ đồng; trong đó các đơn vị ủng hộ 300 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Tấm lòng vàng” 2,745 tỉ đồng, gia đình đoàn viên đóng góp 3,938 tỉ đồng.