Ngày 8.9, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng hạn - mặn. 36 đoàn viên đang công tác tại xã Thanh Bình (huyện Vũng Liêm); các xã Thiện Mỹ, Tích thiện, Hựu Thành (huyện Trà Ôn) và CĐ Viên chức được hỗ trợ 1 triệu đồng/người do gia đình sản xuất lúa, trồng cây ăn trái bị thiệt hại từ 30 - 100%. Theo kế hoạch, số tiền vận động còn lại LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng 3 hệ thống lọc nước từ nước lợ/mặn sang nước ngọt (khoảng 210 triệu đồng/hệ thống) cho 3 địa phương bị thiệt hại nhiều (Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít).