Sau phần tuyên truyền, CNLĐ tham gia đối thoại trực tiếp với các diễn giả (cán bộ LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh) và lãnh đạo Cty. Với 20 câu hỏi, CNLĐ nêu ra nhiều vấn đề: Chế độ khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ; việc thực hiện chế độ thai sản đối với LĐ nam; quy định về thời gian, chế độ làm thêm giờ của Cty; việc chuyển đổi NLĐ làm việc ở các dây chuyền sản xuất, mức đóng và hưởng chế độ BHXH, BHTN… CNLĐ cũng đặt câu hỏi liên quan đến tổ chức CĐ (quyền lợi của NLĐ khi gia nhập CĐ; mức đóng đoàn phí CĐ…). Hầu hết các câu hỏi đều được các diễn giả, lãnh đạo Cty trả lời thỏa đáng.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp tổ chức 13 cuộc đối thoại pháp luật tại doanh nghiệp, thu hút trên 3.000 CNLĐ tham dự, giải đáp trên 200 lượt câu hỏi của NLĐ.