Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Hậu Giang, vụ đông xuân 2016 - 2017, đợt 1 xuống giống từ ngày 10.10 tại huyện Long Mỹ (4 xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm, Lương Nghĩa) và TP.Vị Thanh (2 xã Tân Tiến, Hỏa Tiến); đợt 2 xuống giống từ ngày 25.10 tại ven kênh xáng Xà No (thuộc TP.Vị Thanh, huyện Vị Thủy), huyện Châu Thành, một phần thuộc TX.Long Mỹ và huyện Long Mỹ; đợt 3 xuống giống từ ngày 10.11 tại huyện Phụng Hiệp, phần còn lại của huyện Long Mỹ và TX.Long Mỹ. Riêng huyện Châu Thành A tùy tình hình thực tế để xuống giống, nhưng căn cứ vào lịch thời vụ của tỉnh. Lịch thời vụ này nhằm tránh hạn - mặn, tận dụng nguồn nước sản xuất tiếp vụ hè thu 2017.