UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chấp thuận chủ trương cho Cty TNHH Sản xuất - thương mại - dịch vụ Đoàn Văn Lực đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ vi sinh tại xã Tân Phú Đông (TP.Sa Đéc) với tổng mức đầu tư 175 tỉ đồng. Nhà máy có tổng công suất thiết kế 600 tấn rác/ngày, áp dụng công nghệ xử lý rác của Thái Lan. Dự kiến đến hết năm 2020, nhà máy di dời để tiếp tục thực hiện tại xã Phong Hòa (huyện Lai Vung) theo quy hoạch được duyệt.