Theo đó, nghề được công nhận là nghề truyền thống (NTT) phải đạt 3 tiêu chí: Đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận, tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề (LN); LN được công nhận phải đạt 4 tiêu chí: Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia hoạt động các ngành nghề nông thôn, chấp hành tốt chính sách - pháp luật của nhà nước, đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường theo QĐ của Bộ TNMT về bảo vệ môi trường LN.

Đối với LN truyền thống: Phải đạt các tiêu chí LN và có ít nhất một NTT được công nhận theo QĐ này, những LN chưa đạt tiêu chuẩn của tiêu chí công nhận LN theo QĐ này nhưng có ít nhất một NTT được công nhận theo QĐ tại QĐ này cũng được công nhận là LN truyền thống.

Các LN, LN truyền thống đã được công nhận trước đây, nếu phù hợp với các tiêu chí theo QĐ này thì vẫn có giá trị và bổ sung những nội dung mới phù hợp với tiêu chí của QĐ này…