Ở Tri Tôn xảy ra 3 vụ ở núi Cô Tô, diện tích cháy gần 5.000 mét vuông. Nguyên nhân do người dân hái thuốc nam bất cẩn (hút thuốc) gây cháy. Tại huyện Tịnh Biên xảy ra 7 vụ vi phạm sử dụng lửa gây cháy được phát hiện và dập tắt kịp thời (diện tích cháy 10.650 mét vuông). Hầu hết các vụ cháy rừng đều được phát hiện kịp thời. Theo đánh giá của ngành kiểm lâm, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do người dân vào rừng mưu sinh (đốt than, bắt ong, săn chim…) đã bất cẩn khi sử dụng lửa…