Thay vì tặng hoa, các đoàn đại biểu và cá nhân dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã tiếp tục ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động. Tính đến hết ngày 28.7, quỹ đã nhận được từ 69 tập thể, cá nhân số tiền 210.900.000 đồng.

Lao Động điện tử xin trân trọng tiếp tục đăng danh sách các tập thể, cá nhân đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trong chiều 28.7 như sau:

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình: 2.000.000 đồng;
Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình: 2.000.000 đồng;
Công đoàn Hàng hải Việt Nam: 1.000.000 đồng;
Công đoàn Xây dựng Việt Nam: 1.000.000 đồng;
Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh: 1.000.000 đồng;

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam: 1.000.000 đồng;
Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau: 1.000.000 đồng;
Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên: 2.000.000 đồng;
 Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang: 1.000.000 đồng;
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng: 2.000.000 đồng;

Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ: 5.000.000 đồng;
Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định: 1.000.000 đồng;
Một số cá nhân khác: 2.400.000 đồng.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trân trọng cảm ơn tình cảm của các đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Số tiền nhận được trên, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động sẽ tiếp tục chăm lo cho đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi cả nước, như: Xây dựng mái ấm công đoàn, hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động; tặng vở viết cho con CNVCLĐ khó khăn dịp đầu năm học…