Các gia đình được hỗ trợ đợt này gồm: Chị Nguyễn Thị Hoa, vợ chiến sĩ Nguyễn Thế Phương, ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương; bà Đặng Thị Điều, mẹ chiến sĩ Đinh Văn Hương, ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu; bà Nguyễn Thị Thu, mẹ chiến sĩ Hoàng Cao Cường, ở xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn; ông Hà Văn Đạt, bố của chiến sĩ Hà Anh Tuấn, ở khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.