Số tiền này để ủng hộ CNVC-LĐ và nhân dân các tỉnh miền Trung thiệt hại do bão lũ trong tháng 10-11 vừa qua (139.688.157 đồng) và hỗ trợ đoàn viên nghiệp đoàn và ngư dân đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa (50.000.000 đồng).

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch TLĐ quyên góp mỗi người 1 ngày lương ủng hộ đồng bào miền Trung và phát động mỗi CNVC-LĐ gửi ít nhất một tin nhắn (14.000 đồng) giúp ngư dân vươn khơi bám biển sản suất, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, CNVC-LĐ tỉnh Cao Bằng đã quyên góp được hơn 1,8 tỉ đồng chuyển ủng hộ qua Mặt trận tổ quốc, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng muốn dành số tiền này để hỗ trợ cho CNVC-LĐ bị thiệt hại do bão và đoàn viên nghiệp đoàn cũng bị ảnh hưởng thiên tai vừa qua”.

Báo Lao Động, Quỹ TLV Lao Động chân thành cảm ơn LĐLĐ tỉnh và CNVC-LĐ tỉnh Cao Bằng.