Đồng chí Hoàng Ngọc Vinh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vừa tới Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao ủng hộ số tiền 200 triệu đồng, từ sự quyên góp của CNVCLĐ trong tỉnh tới chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐVN, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phát động.

Đồng chí Hoàng Ngọc Vinh cho biết: Hưởng ứng chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” của Tổng LĐLĐVN và công văn triển khai của các cấp công đoàn trong tỉnh, với mong muốn tri ân công lao đóng góp của các liệt sỹ, cựu binh đã hy sinh và cống hiến xương máu vì Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời chia sẻ khó khăn với lực lượng chấp pháp đang làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, CNVCLĐ trong tỉnh đã quyên góp được số tiền 200 triệu đồng. Ngoài ủng hộ bằng tiền mặt, CNVCLĐ trong tỉnh còn tham gia nhắn tin với cú pháp “HSTS” gửi tới 1407 để ủng hộ cho chương trình.

Đồng chí Vi Văn Nghĩa (phải ảnh) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Cạn trao số tiền 100 triệu đồng do CNVCLĐ quyên góp tới đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động 

Trao ủng hộ số tiền 100 triệu đồng của CNVCLĐ trong tỉnh Bắc Cạn tới Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, đồng chí Vi Văn Nghĩa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Hướng về biển đảo quê hương, CNVCLĐ trong tỉnh đã thông qua nhiều hình thức, ủng hộ bằng tiền mặt, qua tin nhắn… Với mong muốn được thể hiện trách nhiệm của một công dân, tấm lòng của người dân yêu nước với biển đảo quê hương, đến nay, CNVCLĐ trong tỉnh đã ủng hộ được số tiền hơn 100 triệu đồng.

“Thông qua các hoạt động hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, chúng tôi mong muốn tình cảm của CNVCLĐ ở tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Bắc Cạn sẽ sớm đến được với những chiến sỹ đã và đang làm nhiệm vụ gìn giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của tổ quốc”, đồng chí Vi Văn Nghĩa khẳng định.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trân trọng cảm ơn tấm lòng của CNVCLĐ 2 tỉnh miền núi Điện Biên và Bắc Cạn. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự ủng hộ tại địa chỉ:

* Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.222.1960

* Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động. Địa chỉ: 39 Trương Định, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.39330035;

* Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên. Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132;

* Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long. Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.

* Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,

Số tài khoản VND: 10201.00000.13374

Số tài khoản USD: 10202.00000.02906

Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075

Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:

Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.

Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,

(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)

* Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank.

STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội

* Hoặc tham gia nhắn tin với cú pháp “HSTS” (viết tắt của Hoàng Sa, Trường Sa” gửi 1407 để ủng hộ cho chương trình. Với mỗi tin nhắn, mọi người đã ủng hộ cho chương trình 14.000 đồng và phí gửi tin là 300 đồng/tin.

* Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây


 

  • Chương trình xin tiếp nhận mọi sự ủng hộ tại địa chỉ:
 • * Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
 • Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.222.1960
 • * Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động
 • Địa chỉ: 39 Trương Định, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.39330035;
 • * Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên
 • Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132;
 • * Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long
 • Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
 • * Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,
 • Số tài khoản VND: 10201.00000.13374
 • Số tài khoản USD: 10202.00000.02906
 • Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075
 • Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • * Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:
 • Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.
 • Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,
 • (Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
 • * Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank.
 • STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội
 • * Hoặc tham gia nhắn tin với cú pháp “HSTS” (viết tắt của Hoàng Sa, Trường Sa” gửi 1407 để ủng hộ cho chương trình. Với mỗi tin nhắn, mọi người đã ủng hộ cho chương trình 14.000 đồng và phí gửi tin là 300 đồng/tin.
 • * Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây
 • Chương trình xin tiếp nhận mọi sự ủng hộ tại địa chỉ:
 • * Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
 • Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.222.1960
 • * Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động
 • Địa chỉ: 39 Trương Định, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.39330035;
 • * Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên
 • Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132;
 • * Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long
 • Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
 • * Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,
 • Số tài khoản VND: 10201.00000.13374
 • Số tài khoản USD: 10202.00000.02906
 • Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075
 • Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • * Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:
 • Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.
 • Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,
 • (Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
 • * Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank.
 • STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội
 • * Hoặc tham gia nhắn tin với cú pháp “HSTS” (viết tắt của Hoàng Sa, Trường Sa” gửi 1407 để ủng hộ cho chương trình. Với mỗi tin nhắn, mọi người đã ủng hộ cho chương trình 14.000 đồng và phí gửi tin là 300 đồng/tin.
 • * Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây