Đây là lần thứ hai, CĐ ngành chuyển tiền ủng hộ của CNVCLĐ tới Quỹ TLV Lao Động. Trước đó, trong tháng 5.2014, CĐ ngành đã chuyển số tiền 50 triệu đồng về Quỹ, ủng hộ chương trình.

Đồng chí Bùi Thế Đạt - Trưởng Ban Tuyên giáo CĐ ngành cho biết: Năm 2014, CĐ ngành đã phát động nhiều hoạt động để giúp đỡ, hỗ trợ CNLĐ, gia đình CNLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hưởng ứng các chương trình của Tổng LĐLĐVN, như Quỹ: “Mái ấm công đoàn”, “Tấm lưới nghĩa tình”, “Nghĩa tình Hoàng Sa”, Trường Sa, “Nhân đạo nghề cá”… Riêng chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, các đơn vị trong ngành đã vận động CNVCLĐ ủng hộ được số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài số tiền chuyển về Quỹ TLV Lao Động, các đơn vị đã tổ chức đi thăm, trao hỗ trợ kịp thời đến các ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển.

Về các hoạt động chi hỗ trợ, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của các đơn vị trực thuộc, tổng số tiền các TCty trực thuộc đã hỗ trợ các xã nghèo, huyện nghèo khoảng 69 tỉ đồng; CĐ các đơn vị đã vận động kinh phí đi thăm hỏi trực tiếp CB,CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn là 12 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, CĐ ngành Nông nghiệp và PTNT đã chi hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động từ thiện là 1,217 tỉ đồng, trong đó riêng chương trình hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân là 408 triệu đồng.