Nhiều thay đổi trong Nghị định mới

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Theo đó, sẽ nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động.

Trước đây, mức vay 1 dự án tối đa là 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng. Còn theo nội dung của Nghị định mới, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ được vay với mức tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.

Mức vay vốn giải quyết việc làm được nâng lên gấp đôi.

Bên cạnh đó, mức lãi suất cho vay cũng có sự điều chỉnh từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi một số nội dung khác liên quan đến điều kiện bảo đảm tiền vay đối với người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Hỗ trợ tối đa cho người lao động

Hiện nay, Quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động yếu thế như lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Từ năm 2015 đến hết tháng 5.2019 có 552 nghìn lao động nữ, 40 nghìn lao động là người khuyết tật và 77 nghìn lao động là người dân tộc thiểu số đã được tạo việc làm từ nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm.

Theo số liệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH), tính đến hết tháng 7.2019, nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm đạt 17.286 tỷ đồng (tăng 15.290 tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn giao từ Kho bạc Nhà nước năm 2003). Trong đó, nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm là 4.525 tỷ đồng, nguồn vốn do NHCSXH huy động là 4.010 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH là 8.751 tỷ đồng.

Hàng nghìn lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm

Với nguồn vốn trên, doanh số cho vay giải quyết việc làm đến tháng 7.2019 đạt 46.938 tỷ đồng, với gần 2,4 triệu lượt khách hàng được vay vốn, giúp cho hơn 3,7 triệu lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đồng thời, doanh số cho vay giải quyết việc làm giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 5.2019 đạt 24.459 tỷ đồng, với gần 800 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 885 nghìn lao động.

Cũng nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, mà hiện nay, nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục và trở thành mô hình kinh tế điển hình như làng nghề bó chổi ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; hay mô hình kinh tế nông trại câu lạc bộ Nông trang xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh…