Chiều 11.11, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức chương trình gặp mặt báo chí để thông tin về Diễn đàn  quốc gia "nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam" với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp".

Phát biểu tại buổi thông tin, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - Lê Quân cho biết, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nước ta còn thấp, kỹ năng nghề của người lao động chưa cao phần nào ảnh hưởng tới chất lượng thị trường lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời, đặt ra yêu cầu phải nâng tầm kỹ năng cho người lao động, để có thể đáp ứng tốt yêu cầu phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - Lê Quân.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, để giải quyết bài toán áp lực về nguồn nhân lực có tay nghề, nhà trường và doanh nghiệp phải có sự liên kết với nhau. 

"Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lao động Việt Nam chịu nhiều áp lực về chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng môi trường và đào tạo lại. Tôi cho rằng chỉ có một yếu tố duy nhất để thay đổi được giáo dục nghề nghiệp và cung ứng được nhân lực cao tay nghề cao cho xã hội. Đó là tăng cường sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp” - Thứ trưởng Lê Quân khẳng định. 

Diễn đàn quốc gia "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam" là diễn đàn lớn nhất từ trước tới nay.

Do đó, tại diễn đàn quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”, các cơ quan chức năng sẽ tập trung bàn bạc, thảo luận về các nội dung: “Nguồn nhân lực có kỹ năng - Chìa khóa để nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia”; “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Nhân tố quyết định nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”; “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”…

Đây là diễn đàn lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, được tổ chức theo chuỗi các sự kiện thể hiện sự gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. 

Diễn đàn sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16.11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).