Ba chỉ tiêu nông thôn mới vượt trước 2 năm so với mục tiêu

Theo báo cáo của Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM TP Nguyễn Văn Chí, thành phố đã có 06 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; 325 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 84,2% số xã, vượt kế hoạch 02 năm so với mục tiêu của Chương trình. Đến nay, toàn Thành phố đã đạt và cơ bản đạt bình quân 18,64 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Đời sống nông dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng, tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010.  Tỷ lệ hộ nghèo của TP đã giảm từ 3,64% (đầu năm 2016) xuống còn 1,16% (cuối năm 2018), trong đó tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 5,43% (đầu năm 2016) xuống còn 1,81% (cuối năm 2018). Ngoài ra, 100% số xã trên địa bàn Thành phố được kết nối Internet.

Ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM thành phố  thông tin với báo chí

Hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn toàn TP đạt 87,2%, trong đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các huyện, thị xã đạt 83,53%.

Đặc biệt, trong 10 năm qua, thành phố huy động được 76.451 tỷ đồng cho NTM. Trong đó,trong đó ngân sách Trung ương là 58 tỷ đồng; ngân sách TP gần 26 nghìn tỷ đồng; ngân sách cấp huyện trên 32,2 nghìn tỷ đồng; ngân sách cấp xã trên 3,4 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách trong giai đoạn này đạt trên 14,7 nghìn tỷ đồng.

Vẫn còn tồn đọng nhưng hạn chế

Phó Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn còn ít. Việc thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn thấp. Các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều. Công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới-nhất là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. 

Từ những thành công và cả những hạn chế trong 10 năm chỉ đạo thực hiện hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02 của Thành ủy, Thành phố đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền lãnh đạo và đào tạo bồi dưỡng nhân lực. Thành phố cũng phấn đấu đến năm 2025 TP có 100% các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh, trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo…