Tai nạn lao động có sự chênh lệch giữa các khu vực

Việc chỉ có 5-7% doanh nghiệp tuân thủ quy định báo cáo tai nạn lao động khiến cho công tác phản ánh tình hình tai nạn lao động trên cả nước chưa được đầy đủ và toàn diện. Trong khi đó, hoạt động báo cáo này tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như khu vực không có quan hệ lao động rất yếu.

Mặt khác, vẫn còn tình trạng khi xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động che giấu, không khai báo mà thỏa thuận bồi thường với người lao động hoặc thân nhân người lao động bị chết.

Đại diện Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho biết, tai nạn lao động đang tăng mạnh về số vụ có người chết. Tuy nhiên, trong khu vực có quan hệ lao động, số vụ có người chết và số người chết được kiềm chế có hiệu quả hơn với mức tăng nhẹ. Ngược lại, con số này có xu hướng đáng lo ngại ở khu vực không có quan hệ lao động.

An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa.

TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai và Bình Dương là 4 địa phương xảy ra tai nạn lao động nhiều nhất, với số lượng từ 1000-4000 vụ. Tổng số vụ tai nạn lao động tại 4 địa phương này chiếm tới 45% tổn số vụ tai nạn lao động trên cả nước giai đoạn 206-2018.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Bộ y tế, cũng trong giai đoạn 2016-2018, đã có khoảng gần 770.000 người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và có xu hướng tăng vào năm sau đó. Kết quả khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho thấy có 3 loại bệnh có số mắc bệnh cao nhất là bệnh bụi phổi silic, bệnh điếc nghề nghiệp và bệnh da nghề nghiệp. Đồng thời, khai khoáng, vật liệu xây dựng, cơ khí, sản xuất và sử dụng hóa chất là những lĩnh vực có tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp cao nhất.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động

Trước thực trạng số doanh nghiệp tuân thủ quy định báo cáo tai nạn lao động quá thấp, tại Hội thảo tập huấn nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền về vệ sinh an toàn lao động diễn ra tại Lào Cai vào giữa tháng 9, các đại biểu tham dự đã thống nhất cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các chính sách, quy định của Nhà nước trong khu vực không có quan hệ lao động.

Trong đó, nhấn mạnh thông tin tuyên truyền về quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia sản xuất. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền, nhất là ở cấp quận, huyện, xã, phường về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền.

Các làng nghề, hầm mỏ... có nhiều nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, các cấp, các ngành cần đầu tư kinh phí thỏa đáng cho công tác thông tin tuyên truyền tới khu vực không có hợp đồng lao động. Theo đó, cần tập trung ưu tiên đến các ngành, nghề có nhiều nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động như: các làng nghề cơ khí, chế biến thực phẩm, tái chế…

Bên cạnh đó, cần đổi mới hình thức, nội dung thông tin tuyên truyền theo yêu cầu: nội dung phỉ phù hợp, đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và phải thiết thực. Đồng thời phải tập trung vào các hướng dẫn cụ thể để cải thiện điều kiện lao động, tận dụng được các nguyên liệu, nhân lực sẵn có để cơ sở, người dân có thể triển khai được.

Song song với sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng tại cơ sở, cần đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương, mô hình điển hình về an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động với các cơ quan thông tin tuyên truyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội theo hướng đan xen các nội dung, hình thức tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động.

Giai đoạn 2016-2018, trên cả nước đã xảy ra hơn 24.934 vụ tai nạn lao động. Trong đó, có 2.669 vụ có người chết (11,2%); 319 vụ có từ hai nạn nhân trở lên (1,3%). Tổng số nạn nhân tai nạn lao động trong giai đoạn này là 25.653 người bao gồm: 7.765 nạn nhân là lao động nữ (30%), 2.829 nạn nhân chết (11%), 5.806 nạn nhân bị thương nặng (22,6%) và số nạn nhân làm việc không theo hợp đồng là 2.681 người (10%).