Mục đích của buổi họp nhằm tập trung vào đánh giá lại hoạt động của hội đồng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ BTTE vào năm 2016 đồng thời định hướng và bàn giải pháp thực hiện cho năm 2017.

Theo đánh giá tại buổi họp, năm 2016, Hoạt động của Hội đồng Bảo trợ ngoài định hướng chỉ đạo, các thành viên trong Hội đồng còn tích cực tham gia vào các hoạt động, từ vận động nguồn lực đến trực tiếp thăm hỏi, tặng quà tại địa phương, tham gia các sự kiện lớn như ngày Tết, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu, khai giảng và cứu trợ đột xuất…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ, năm 2016, Quỹ đã vận động được 98,524 tỷ đồng (đạt 137% kế hoạch đề ra), trong đó Quỹ trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ em là 44,668 tỷ đồng và hiện vật là 990 triệu đồng; phối hợp với các nhà tài trợ triển khai các hoạt động như: hỗ trợ phẫu thuật tim, khe hở môi, vòm miệng, quần áo... là 52,866 tỷ đồng.

Số trẻ em được hỗ trợ trong năm là 185.569 lượt trẻ em (đạt 173% kế hoạch năm) với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng (Trong đó, vận động 95,6 tỷ đồng và ngân sách nhà nước đối ứng 7,3 tỷ đồng).

Năm 2017, Quỹ BTTE Việt Nam đặt ra mục tiêu vận động đạt 75 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 100.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được hỗ trợ theo các nhóm quyền.

Tại buổi họp, các ủy viên của Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp, gợi ý để xây dựng công tác vận động, huy động nguồn lực cao nhất hỗ trợ cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng miền khó khăn. Đồng thời, các đại biểu cùng nhau thảo luận để có những hình thức hỗ trợ hiệu quả nhất cho trẻ em nghèo.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những cống hiến của các ủy viên Hội đồng trong năm qua, đồng thời đề nghị các thành viên Hội đồng tham gia nhiều hơn vào hoạt động vận động nguồn lực và các hoạt động hỗ trợ trẻ em tại cộng đồng. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước biểu dương sự cố gắng của Quỹ BTTEVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhiều con số đạt chỉ tiêu đặt ra. Điều đó chứng tỏ Quỹ ngày càng phát huy vai trò và nâng cao uy tín trong cộng đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, năm 2017 là năm Hội đồng Bảo trợ có nhiều thành viên mới nên cần phát huy kinh nghiệm, uy tín của các thành viên cũ trong công tác vận động. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Quỹ BTTEVN tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ trẻ em đã đang thực hiện như: Phẫu thuật tim, phẫu thuật mắt, phẫu thuật nụ cười, cấp sữa, cấp xe đạp…góp phần thực hiện 4 nhóm quyền của trẻ em gồm: Quyền được sống còn; Quyền được bảo vệ; Quyền được phát triển và Quyền được tham gia.