Cụ thể, số người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (BHTN) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh là 3.960 người (tăng so với 10 tháng đầu năm 2016 là 415 hồ sơ), trong đó có 3.901 bộ hồ sơ có quyết định được hưởng BHTN, chủ yếu là lao động thất nghiệp chuyển từ Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Tĩnh...

Cũng trong 10 tháng đầu năm, Trung tâm đã tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho các đối tượng có nhu cầu trong thời gian hưởng BHTN. Đặc biệt, Trung tâm đã phối hợp tốt với Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh để thực hiện việc chi trả cho lao động khi có quyết định hưởng BHTN kịp thời, đúng đối tượng với tổng số tiền lên tới 41,036,488,938 đồng. Song song đó, trong thời gian qua, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng tới việc tập trung tuyên truyền Luật việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp và điều tra biến động cung lao động... với phương châm giải quyết nhanh, đúng đối tượng, không gây phiền hà cho người lao động trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ.