highlight zone
category news

Hậu Giang: Năm 2016 giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động

Hậu Giang: Năm 2016 giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, trong năm 2016, toàn ngành LĐTBXH đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trọng tâm như giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động, đạt trên 133% kế hoạch năm, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xuất khẩu lao động có 66 người tham gia, đạt 132% kế hoạch.

Bình Dương: Cơ hội việc làm cho 20.000 lao động dịp cuối năm

Bình Dương: Cơ hội việc làm cho 20.000 lao động dịp cuối năm

Theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương, trong hai tháng cuối năm 2016 các doanh nghiệp tại tỉnh này cần tới khoảng 20.000 lao động, trong đó lao động phổ thông là 13.497 người, chiếm 71% và lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 5.514 người, hoạt động tại nhiều lĩnh vực ngành nghề, đặc biệt là ở các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.