highlight zone
category news

Lo bị giảm lương hưu: Đồng loạt xin nghỉ hưu trước 2018

Lo bị giảm lương hưu: Đồng loạt xin nghỉ hưu trước 2018

Từ năm 2018 trở đi, cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu đối với người lao động có sự thay đổi. Nhiều người lao động đang có tâm lý muốn giám định y khoa để đủ điều kiện nghỉ hưu trước năm 2018 nhằm “né” quy định này.

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam - pha 2 (SCOH-2) tuyển dụng

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam - pha 2 (SCOH-2) tuyển dụng

Dự án SCOH-2 với nguồn tài trợ từ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua UNDP, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện cùng Bộ Y tế hướng đến mục tiêu làm giảm các mối nguy cơ đến sức khỏe cộng đồng gây ra bởi cúm đại dịch và cúm gia cầm cũng như các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi khác, thông qua việc áp dụng tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam.

Quảng Bình: Năm 2017 giải quyết việc làm cho 35.000 lao động

Quảng Bình: Năm 2017 giải quyết việc làm cho 35.000 lao động

Ngoài mục tiêu giải quyết việc làm cho 35.000 LĐ, Quảng Bình còn đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: 16.500 người được tạo thêm việc làm do thiếu việc làm; giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống dưới 2,0% và nâng tỉ lệ sử dụng thời gian LĐ ở nông thôn lên trên 80%.

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam - pha 2 (SCOH-2) tuyển dụng

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam - pha 2 (SCOH-2) tuyển dụng

Dự án SCOH-2 với nguồn tài trợ từ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua UNDP, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện cùng Bộ Y tế hướng đến mục tiêu làm giảm các mối nguy cơ đến sức khỏe cộng đồng gây ra bởi cúm đại dịch và cúm gia cầm cũng như các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi khác, thông qua việc áp dụng tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam.

Cơ hội và thách thức với đào tạo nhân lực

Cơ hội và thách thức với đào tạo nhân lực

Theo đánh giá của chuyên gia, điểm yếu của lao động Việt Nam chính là thiếu kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm, giao tiếp, ngoại ngữ, kỹ năng nghề còn thấp… Đây chính là những thách thức lớn nhất đối với nhân lực Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực và hội nhập quốc tế.