100 đôi giày được trao tận tay cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn của 3 Cty gồm: Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng: 40 đôi, Cty TNHH May Việt- Hàn: 30 đôi và Cty TNHH Đức Bảo: 30 đôi. Trị giá mỗi đôi giày hơn 300 nghìn đồng.

Toàn bộ số giày trên do Công ty Nike Việt Nam ủng hộ qua Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, thông qua các LĐLĐ các tỉnh, thành phố gửi tặng tới công nhân trên khắp cả nước.

Ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - cho biết, giá trị vật chất của mỗi món quà không nhiều nhưng đây là món quà động viên khích lệ tinh thần làm việc cho các công nhân, đặc biệt là các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.