Theo ông Ngô Công Chính - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc AMD Group, Giám đốc chương trình học bổng: “Quỹ học bổng Tài năng trẻ AMD Group là một sáng kiến của Ban điều hành AMD Group nhằm tri ân các nhà tài trợ, khách hàng và xã hội. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa khuyến học đặc biệt, phù hợp với phương châm lấy con người làm trung tâm của AMD Group”.

Trước đó, ngày 2.3.2016, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư AMD Group, ông Nguyễn Tiến Đức đã ký thông qua Quy chế Học bổng Tài năng trẻ AMD Group. Theo đó, AMD Group sẽ cấp học bổng tài trợ cho các sinh viên đang theo học đại học năm cuối tại các trường Đại học ở Việt Nam, đáp ứng tiêu chí của chương trình với mức tài trợ 10 triệu đồng/ suất/ năm.

Sinh viên nhận học bổng còn có cơ hội thực tập tại AMD trong quá trình học và được ưu tiên nhận vào làm việc tại AMD sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng được các tiêu chí xét tuyển. Số suất học bổng các năm học tiếp theo dự kiến sẽ tăng thêm.

ADM Group sẽ nhận hồ sơ đăng ký từ 15.3 – 31.7.2016. Chi tiết về quy trình nộp hộp sơ và tiêu chí xét duyệt được đăng tải tại http://amdgroup.vn.