Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn thì, sau khi thảo luận ở UBTVQH, vấn đề xóa nợ được thống nhất không đưa vào luật (sửa luật) mà đưa vào nghị quyết. Việc xóa nợ lần này, Chính phủ tập trung vào một việc là xóa nợ để góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại DNNN, trong đó chỉ tập trung vào 2 nhóm đối tượng:

Thứ nhất: DNNN đã trong danh sách phải cổ phần hóa (CPH), sắp xếp để bán, cho thuê, đã được duyệt rồi nhưng DN này đang nợ thuế và lỗ lũy kế lớn hơn số thuế nợ thì xin xóa nợ để DN có vốn chủ sở hữu dương, đủ điều kiện để CPH. Nếu không xóa nợ thì nó phá sản, vì khi đó DN lỗ, bị âm vốn chủ sở hữu, có bán cũng không ai mua.

Thứ hai: DN đã CPH rồi nhưng khi xây dựng đề án xác định giá trị CPH thì không đưa số nợ thuế này vào hoặc là phát sinh sau khi CPH rồi mới kiểm tra phát hiện ra, khi đó cũng buộc phải tiến hành xóa nợ.

Bình luận về việc, có tình trạng 4 năm qua các ngân hàng (NH) tham gia tái cơ cấu hệ thống NH đã nhiều lần xin miễn giảm thuế TNDN sau khi cùng Nhà nước tham gia hỗ trợ sắp xếp lại hệ thống NH. Vậy, các NH này có được miễn giảm thuế TNDN giống như xóa nợ thuế cho DNNN hay không?

“Trong tái cơ cấu vừa rồi không có miễn giảm thuế thu nhập cho DN nọ mua DN kia. Vì đây là nghiệp vụ kinh doanh của NH. NH được trích quỹ dự phòng rủi ro. Khi xử lý nợ xấu, NH được bán cho Cty mua bán nợ các TCTD (VAMC) hoặc được xử lý bán nợ xấu để vào” - Thứ trưởng Tuấn nêu quan điểm.

“Nợ xấu của họ, giả sử 10 tỉ, họ chỉ bán tài sản đảm bảo được 6 tỉ thôi, còn 4 tỉ tính vào quỹ dự phòng rủi ro thì không lý gì được giảm thuế. Luật pháp không cho phép, cũng như thông lệ quốc tế không có điều này. Chỉ có một điểm là khi bán tài sản đảm bảo nếu hòa hoặc âm tiền thì không tính thuế khoản bán này” - ông Tuấn nói.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, hiện nợ công đang tăng dần qua từng năm: 47%, 48%, 59%, và hiện nay là 61%. Đại biểu Quốc hội và người dân băn khoăn tỉ lệ nợ công cao như vậy liệu có an toàn? Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết con số này vẫn trong ngưỡng cho phép, nhưng đã ở mức độ cao.

Cụ thể, theo ông Tuấn, hiện nay trong Luật Quản lý nợ công, hiệp ước của Quốc hội cũng như chấp hành của Chính phủ vẫn xác định ngưỡng tối đa cho phép của nợ công là 65%. Mấy năm nay con số này có tăng: 47%, 48%, 59% rồi 61%. Theo dự toán ngân sách hiện nay, nếu tính đủ 50.000 tỉ ODA của 2016 thì nợ công khoảng 63,2% .

“Trong báo cáo kế hoạch 5 năm, chúng tôi luôn xây dựng và chấp hành một phương án ngân sách không bao giờ được vượt quá 65%. Ngoài ra, theo kinh nghiệm thế giới, sự an toàn kinh tế của một quốc gia không chỉ phụ thuộc con số nợ công mà còn phụ thuộc tỉ lệ tăng trưởng và mức bội chi. Cụ thể, nợ công 65% chỉ an toàn khi tăng trưởng 3% trở lên và bội chi dưới 5%. Mức 65% phải đi cùng với 2 điều kiện này. Nếu hai mức này không đảm bảo thì phải điều chỉnh con số nợ công” - Thứ trưởng Tuấn nói.