Các cán bộ cấp cao của Chính phủ và Nhà nước tới thăm và chúc Tết cán bộ - nhân viên SHB còn có Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp cùng các Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy Ban Chứng khoán nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tại buổi tiếp đón, Chủ tịch HĐQT SHB - Ông Đỗ Quang Hiển cho biết SHB sẽ tiếp tục duy trì và phát huy văn hóa truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hội nhập của SHB để tiếp nối những thành công trong thời gian tới, thực hiện tốt vai trò của một định chế tài chính lớn đối với nền kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương SHB trong hoạt động kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực cho xã hội, cho công cuộc tái cấu trúc hệ thống tín dụng yếu kém của Việt Nam, tái cấu trúc các doanh nghiệp, đặc biệt là CTCP Thủy sản Bình An theo chủ trương của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, góp phần vào sự ổn định, phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cho biết SHB cần tiếp tục có chiến lược và định hướng kinh doanh đúng đắn, xây dựng hệ thống hoạt động văn minh, hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của khách hàng và các cổ đông.

Clip Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc tết SHB