Phó Thủ tướng đề nghị, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với nhiều thời cơ và cũng không ít khó khăn, thách thức, NHCSXH cần rà soát lại quy trình để hỗ trợ thiết thực hơn, đồng thời huy động hiệu quả hơn các nguồn vốn xã hội hóa, tăng cường giám sát, rà soát, tránh thất thoát vốn, giảm nợ xấu, nợ quá hạn.

Báo cáo của Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết: Sau 13 năm hoạt động, NHCSXH đã cho vay trên 27,9 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách, giúp gần 4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động; hơn 3,4 triệu lượt học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 7,6 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 105 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng đồng bằng Sông Cửu Long, gần 490 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; gần 107 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Tín dụng chính sách đã góp phần đưa tỉ lệ hộ nghèo của cả nước từ 17% (năm 2001) xuống còn 4,5% vào cuối năm 2015.

Với mạng lưới hoạt động trải rộng toàn quốc và tổ chức giao dịch trực tiếp tại gần 11 nghìn điểm giao dịch xã, NHCSXH đã huy động được trên 146 nghìn tỉ đồng để cho vay với tổng dư nợ đến hết năm 2015 đạt gần 143 nghìn tỉ đồng; gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Chất lượng tín dụng không ngừng được cải thiện; nợ quá hạn, nợ khoanh chiếm 0,78%.

Đáng chú ý, tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, việc tổ chức giao dịch tại xã của NHCSXH đã tạo được hệ thống dịch vụ gần dân, thân thiện và có trách nhiệm, tiết kiệm chi phí giao dịch, đi lại cho người dân.

Chúc mừng những kết quả đạt được của NHCSXH trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đặc trưng của NHCSXH là nơi nào khó khăn, gian khổ, nơi đó có NHCSXH. Có thể thấy rõ rằng, trong suốt thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, NHCSXH đã tiến hành phương thức triển khai chính sách tín dụng một cách hiệu quả, dựa vào các lực lượng quan trọng của xã hội gồm: Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh từ các cấp Trung ương xuống cơ sở: xã, thôn, bản, góp phần đưa chính sách hỗ trợ tín dụng đối với các hộ nghèo - cận nghèo một cách hiệu quả. Đi liền với đó là công khai, dân chủ, minh bạch, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả các đối tượng chính sách, khó khăn.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, NHCSXH tiếp tục triển khai hiệu quả hơn, gần và sát dân với các quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng. Đặc biệt, phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá trong chính sách tín dụng, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở những vùng khó khăn; gắn tín dụng chính sách với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ để phục vụ tốt hơn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách; hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...