ABBANK vừa công bố báo cáo tài chính. Tính đến hết năm 2015, Tổng tài sản của ABBANK đạt 64.664 tỉ đồng, giảm 4% so với năm 2014, đạt 91% kế hoạch năm 2015 do tuân thủ chủ trương của NHNN giảm quy mô hoạt động trên thị trường liên ngân hàng; Dư nợ đạt gần 31 nghìn tỉ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2014; Huy động là trên 47 nghìn tỉ đồng, tăng 5% so với năm 2014; Lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu được ABBANK kiểm soát dưới mức 3%. Chỉ tiêu ROA đạt 0,6% và ROE đạt 6,7%, vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số CAR (an toàn vốn tối thiểu) đạt 16,2%. Ông Cù Anh Tuấn – TGĐ ABBANK cho biết: “Năm 2016 ABBANK sẽ tập trung phát triển vào phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đặc biệt tập trung đẩy mạnh dư nợ và tiếp tục đầu tư vào phát triển công nghệ tạo ra sự đột phá về sản phẩm cạnh tranh  trong 2 phân khúc khách hàng này; đồng thời nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro về công nghệ. Hoàn tất các dự án chiến lược, hoàn thành quá trình tự tái cấu trúc. Kiên trì với mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam tập trung lĩnh vực bán lẻ.”

Clip Gửi ngoại tệ có thể sẽ phải trả phí cho ngân hàng