Ông Tiết Văn Thành - thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Agribank cho biết, trong năm 2016, Agribank đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015 và bắt đầu chuyển sang thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020. Lợi nhuận của Ngân hàng đạt trên 4.000 tỉ đồng. Tổng tài sản chính thức đạt con số 1 triệu tỉ đồng, nguồn vốn trên 924.000 tỉ đồng, tổng dư nợ nền kinh tế đạt trên 791.000 tỉ đồng. Nợ xấu giảm về mức 1,89%. Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỉ lệ dự trữ thanh khoản đều đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước… Ông Thành bày tỏ mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, theo dõi, chia sẻ, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo và CBNV hưu trí Agribank và coi đây là sự khích lệ to lớn để Agribank tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh vì “Tam nông” mà lớp lớp thế hệ tiền nhiệm đã dày công vun đắp.