Theo báo cáo, thu nhập lãi thuần của EIB quý IV/2013 chỉ có 493 tỉ đồng bằng 57,5% của năm 2012, trong khi đó mảng kinh doanh ngoại hối vẫn tiếp tục thua lỗ hơn 229 tỉ đồng, tăng 25% so với mức lỗ của cùng kỳ. Do vậy dù chi phí hoạt động được tiết giảm hơn 140 tỉ đồng, nhưng EIB vẫn lỗ thuần 207 tỉ đồng. 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý IV/2013 cũng tăng gấp 3 lần nên lỗ trước thuế của Eximbank hơn 328 tỉ đồng, nhưng nhờ thuế TNDN hoàn lại nên EIB chỉ lỗ sau thuế 221 tỉ đồng. Cả năm EIB vẫn lãi gần 658 tỉ đồng, bằng 30% cùng kỳ 2012 và bằng 21% kế hoạch cả năm.